დეტალები ადგილის შესახებ

სიღრმე

150 cm

კვადრატული საზომი ერთეული

20 sqm

ტევადობა

8

ოლიმპიური ზომის

არაოლიმპიური

სქესი

ორივე

სპეციალობა

ყველა